Tekniska anvisningar och dataskydd | Minskog.fi

Tekniska anvisningar och dataskydd

Tekniska krav

Du behöver ingen separat applikation för att använda MinSkog.fi. Tjänsten fungerar på de webbläsare som är i allmänt bruk. Tjänsten snabbhet påverkas av använd webbläsare och internetuppkopplingens hastighet.

Skaffa koder

Skogsägare och aktörer identifierar sig i tjänsten med sina nätbanskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort. Om du inte ännu har något av de här får du nätbankskoder hos din egen bank, ett mobilcertifikat av din mobiltelefonoperatör och ett certifikatkort, alltså ett chipförsett identitetskort av polisen.

Dataskydd

Om du inte använder tjänsten på 120 minuter loggas du av säkerhetsskäl ut. Du kan fortsätta använda tjänsten genom att logga in igen.

Bland annat lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information och personuppgiftslagen reglerar de person- och skogsdata som syns i tjänsten. Skogscentralen följer det dataskydd som lagen kräver. MinSkog.fi används i en skyddad miljö och ingen utomstående kan se uppgifterna utan skogsägarens tillstånd.

Skogscentralens anställda med myndighetsuppgifter och främjande uppgifter har rätt att använda MinSkog.fi i sitt kundarbete. De får inte överlåta information utan skogsägarens samtycke.

Tjänstens certifikat

En del webbläsare och speciellt äldre versioner av dem kan varna om certifikatet. Förbindelsen är ändå säker och pålitlig trots varningen. Du kan kontrollera att du är i kontakt med MinSkog.fi genom att granska certifikatet och se så att det har beviljats Finlands skogscentral.

Mobilanvändning

Tjänsten MinSkog.fi kan användas med webbläsare i mobiltelefoner, men funktionaliteten har inte planerats för mobilt bruk. Parallellt med tjänsten MinSkog.fi finns det flera olika tjänsteleverantörers mobila applikationer som till exempel kan användas för positionsbestämning i terrängen. Läs mer om e-tjänster för skogsägare.

Användarstöd

MinSkog.fi är enkelt att använda och tjänsten vägleder dig i användningen. Om du som användare stöter på problem kan du kontakta Skogscentralens kundjtänst. Kundtjänsten hjälper dig att komma vidare om din fråga kräver ytterligare utredning.

I tjänsten finns också en elektronisk responsblankett med vilken du kan skicka frågor och meddelanden till Skogscentralen.