Så använder du skogsägartjänsten | Minskog.fi

Så använder du skogsägartjänsten

Sköt skogsärenden enkelt

Med Skogscentralen

 • Anmälan om användning av skog
 • Kemera-finansieringsansökan
 • Kemera-anmälan om verkställande
 • Uppdatering av kontaktuppgifter
 • Begäranden om uppdateringar i fastighets- och figuruppgifter och andra kontakter

Med skogsbranschens aktörer

 • Sök med aktörssökningen efter lämpliga samarbetspartner
 • Ge utvalda aktörer samtycke till att se dina skogsdata
 • Anmäl arbetsobjekt och hitta någon som utför arbetet
 • Begär att du kontaktas med anledning av olika tjänster

INSTRUKTIONER för användningen av tjänsten:
Om Minskog.fi – Tjänstens innehåll

I MinSkog.fi håller du dina kontaktuppgifter uppdaterade och anmäler förändringar i ägarförhållandena för dina skogsfastigheter. De officiella ägaruppgifterna får vi med jämna mellanrum från Lantmäteriverkets fastighetsdatatjänst.

Uppdatering av skogsdata

Skogen växer och vi adderar också den årliga tillväxten till beståndsdata i MinSkog.fi. Samtidigt uppdateras skogsvårds- och avverkningsförslag. Om du vill uppdatera informationen i tjänsten eller anmäla att en föreslagen åtgärd har utförts kan du enkelt göra det med en blankett i tjänsten.

I tjänsten ser du de naturobjekt som finns på fastigheten och som Skogscentralen känner till. Sådana objekt är skogslags- och miljöstödsobjekt, objekt lämpade för Metso-skydd och värdefulla livsmiljöer. Du kan beakta naturobjekt redan när du planerar skogsvården, vilket gör arbetet smidigare.

Samtycken

Du kan ge utvalda aktörer samtycke till att se eller flytta över skogsdata om din skogsfastighet i MinSkog.fi. På det viset är det enkelt för er att diskutera skogsfrågor och planerar arbetet tillsammans oberoende av plats. Du kan ge samtycke för de fastigheter som du äger ensam eller tillsammans med någon annan. Om du vill kan du göra ändringar i eller återkalla ett samtycke som du har givit.

Aktörer i skogsbranschen kan också få tillgång till dina skogsdata om ni står i ett kundförhållande eller om du är medlem hos dem. Sådana samtycken kan du inte själv ändr apå i e-tjänsten.

Anmälningar om arbetsobjekt och tjänster

I Minskog.fi kan du göra anmälan om arbetsobjekt och anmälan om tjänst. Du väljer själv vilka aktörer som ser din anmälan. Med anmälan om arbetsobjekt hittar du de som kan utföra skogsvårdsarbetet. Med anmälan om tjänst kan du till exempel be att en tjänsteleverantör kontaktar dig när du är intresserad av en ny skogsbruksplan eller av att få din fastighet värderad.

Endast skogsägaren själv kan göra anmälan om arbetsobjekt eller anmälan om tjänst. Du kan inte göra anmälan då en skogsägare har gett dig tillstånd (fullmakt) att hantera hens ärenden.

Anmälningar om användning av skog

Enligt skogslagen ska en anmälan om användning av skog lämnas in till skogscentralen före avverkning eller behandling av en särskilt viktig livsmiljö. Anmälan ska också göras i samband med avverkning efter skogsskada eller ändring i markanvändningssätt. Det är lätt att lämna in anmälan i tjänsten eftersom tjänsten visar avverkningsförslag och kopierar dem som basuppgifter på de figurer du väljer. Du kan själv redigera data. Också en aktör kan med samtycke göra anmälan om användning av skog i tjänsten.

Kemera-stöd

Via tjänsten kan du enkelt ansöka om Kemera-stöd för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog. Dessutom kan du lämna in anmälan om tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog som verkställts med Kemera-stöd.

Också en aktör kan sköta Kemera-ärenden för skogsägarens räkning om aktören fått samtycke till skogsdata för fastigheten och har fullmakt av skogsägaren att sköta Kemera-ärenden.

Mer information om Kemera-stöd på vår webbplats.

 


Kundtjänsten hjälper dig

MinSkog.fi är enkel att använda och tjänsten vägleder dig i användningen. Du kan också fråga råd av Skogscentralens kundtjänst. Kundtjänsten hjälper dig vidare om din fråga kräver ytterligare utredning.

E-post: kundtjanst(at)skogscentralen.fi

Tel: 029 432 407. Samtalet kostar:

 • lokalnätsavgiften (lna) när du ringer från ett fast nät
 • mobilsamtalsavgiften (msa) när du ringer från en mobiltelefon

Priset gäller även väntetid. Avgifterna debiteras enligt de priser som din telefonoperatör fastställt. Om ditt abonnemang har ett samtalspaket kan du kontakta operatören för att kontrollera om 029-nummer ingår.

Kundtjänsten betjänar vardagar klockan 8-16. 


Tjänsten produceras av Finlands skogscentral och finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.