Så använder du aktörstjänsten | Minskog.fi

Så använder du aktörstjänsten

Blev du intresserad eller vill du har mer information?

Fyll i blanketten nedan så tar vi kontakt inom en vecka.

Efter registrering kan du logga in i Aktörstjänsten med ett mobilcertifikat eller med dina nätbankskoder. Med samtycke ser du för de fastigheter som samtycket gäller samma skogsdata som skogsägaren och du kan fylla i Kemera-dokument och anmälningar om användning av skog. Vi uppdaterar informationen i tjänsten utgående från anmälningar om användning av skog, finansieringsansökningar, granskningsresultat och kundernas egna anmälningar.

Skogsdata med skogsägarens samtycke

Skogsägare kan i MinSkog.fi på eget initiativ eller efter aktörens begäran ge sitt samtycke till att aktörer ser och för över data om skogsfastigheten. Data kan då utnyttjas av aktören inom några minuter. Skogsägaren kan ge sitt samtycke också på ett papper som levereras till Skogscentralen. Data kan sedan utnyttjas i MinSkog.fi när ett förvaltningsbeslut har fattats i frågan, det vill säga om cirka en vecka. En aktör kan också få tillgång till skogsdata på basis av en kundrelation eller ett medlemskap.

    •    Generellt om samtycke till att se och flytta över skogsdata (Skogscentralen.fi)

Det lönar sig att skaffa samtycken 

Du sparar till exempel kostnader för terrängarbete i och med att du snabbt hittar objekt på fastigheten eller ett visst bestånd med hjälp av de data som finns i tjänsten.

Du kan fylla i anmälningar om användning av skog och Kemera-dokument för kunden om du har samtycke till att se skogsdata och fullmakt att sköta ärendena.

Om fastigheten har flera ägare ser du det totala antalet ägare och kontaktuppgifter till de ägare som har gett sitt samtycke.

Skogsägarens samtycke gäller tills skogsfastigheten byter ägare. Skogsägaren kan också i tjänsten ta tillbaka sitt beslut att ge samtycke.

En genvägslänk gör det lättare att skaffa samtycken

I aktörstjänsten kan du skapa en genvägslänk som du sedan lätt kan dela i elektroniska kanaler, till exempel på din webbplats eller per e-post. Via genvägen kommer kunden direkt åt att ge just ditt företag samtycke i MinSkog.fi.

Nyaste data alltid tillgängliga

Skogen växer och så också beståndsdata i MinSkog.fi. Samtidigt uppdateras vård- och avverkningsförslagen. Om du vill komplettera den information som syns i tjänsten eller meddela att en åtgärd som föreslås redan är utförd kan du göra det för kunden i tjänsten med en elektronisk blankett.

I tjänsten ser du också de naturobjekt som vi känner till på fastigheten: skogslags- och miljöstödsobjekt och särskilt viktiga livsmiljöer. På det sättet kan du beakta naturobjekt redan när du planerar arbeten och verkställandet går smidigt. 

Anmälningar om användning av skog

Elektronisk anmälan om användning av skog erbjuder ett behändigt sätt att lämna in anmälningar som gäller dina kunders skogsfastigheter. Tjänsten visar avverkningsförslag och de kopieras till de valda figurerna som grunduppgifter. Informationen kan också redigeras. Också en snabbare behandling av anmälan om användning av skog för verkställande inom 10 dagar lyckas med ett kryss i rutan (undantag från den utsatta tiden).

Effektiv sökning ger rätt målgrupp

Med tjänstens effektiva och mångsidiga sökfunktioner kan du rikta in marknadsföringen till precis de objekt som intresserar dig. Du ser sökresultaten på en karta och kan planera arbeten så att de tidsmässigt passar bra ihop med varandra. På det sättet sparar du kostnader. Du kan spara bra sökkriterier som favoriter och lätt använda dem på nytt.

Med hjälp av färska kunduppgifter och skogsdata kan du planera din marknadsföring så att den passar ihop med skogsfastighetens livscykel. Du kan berätta om dina tjänster för skogsägaren då denne behöver just den tjänsten i sin skog.

Hela personalen och alla samarbetspartner får samma information

När en aktör fått samtycke till skogsdata för en fastighet kan hela personalen använda den mångsidiga informationen i e-tjänsten.

Samarbete med samarbetspartner går också bra om de använder MinSkog.fi. Till exempel kan en underleverantör granska arbetsobjektet i MinSkog.fi och skriva ut kartor och flygfotografier utan något extra arbete eller extra kostnader.

Anmälan om arbetsobjekt och anmälan om tjänst

Skogsägare kan publicera anmälan om arbetsobjekt eller anmälan om tjänst i MinSkog.fi. Skogsägaren kan också själv avgöra vilka aktörer som ska se anmälan. Med anmälan om arbetsobjekt söker skogsägaren efter någon som kan utföra arbete i dennes skog (t.ex. avverkning eller skogsvård). Med anmälan om tjänst begär skogsägaren att serviceleverantören ska ta kontakt när denne är intresserad av att till exempel få uppgjort en skogsbruksplan eller få sin fastighet värderad. 

Det lönar sig att använda Vakttjänsten, så att du får skogsägarnas anmälningar direkt i e-posten. Genom att följa och svara på anmälningarna får du mer arbete och nya kunder!

 


Kundtjänsten hjälper dig

MinSkog.fi är enkel att använda och tjänsten vägleder dig i användningen. Du kan också fråga råd av Skogscentralens kundtjänst. Kundtjänsten hjälper dig vidare om din fråga kräver ytterligare utredning.

E-post: kundtjanst(at)skogscentralen.fi

Tel: 029 432 407. Samtalet kostar:

  • lokalnätsavgiften (lna) när du ringer från ett fast nät
  • mobilsamtalsavgiften (msa) när du ringer från en mobiltelefon

Priset gäller även väntetid. Avgifterna debiteras enligt de priser som din telefonoperatör fastställt. Om ditt abonnemang har ett samtalspaket kan du kontakta operatören för att kontrollera om 029-nummer ingår.

Kundtjänsten betjänar vardagar klockan 8-16. 


Tjänsten produceras av Finlands skogscentral och finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.