Nyttan för skogsägare | Minskog.fi

Nyttan för skogsägare

VARFÖR LOGGA IN? 

  • Du får en helhetsbild av beståndet i din skog, skogsvårdsobjekt, avverkningsmöjligheter och naturobjekt.
  • Du kan enkelt anmäla skogsvårdsarbeten och hitta den lämpligaste aktören att utföra arbetet.
  • Du kan dela med dig av dina skogsdata till tjänsteleverantören och då är det enkelt för er att tillsammans planera det arbete som ska utföras.
  • Du utför enkelt ärenden med Skogscentralen, bland annat lämnar in anmälningar om användning av skog, Kemera-ansökningar och anmälningar om verkställande.
  • Håll skogsdata uppdaterade
  • Du använder tjänsten avgiftsfritt
  • Alla ägare i en samägd skog kan logga in och ser då samma information om skogen.

Du kan ta i bruk MinSkog.fi-skogsägartjänsten när du vill utan extra kostnader och utan att förbinda dig vid något.

Alla skogsärenden på samma ställe

MinSkog.fi ger en helhetsbild av din skogsegendom och dess potential. Du ser alla skogsfastigheter som du äger och också de fastigheter där du är delägare. Mångsidiga kartor som du också kan skriva ut och flygbilder, basuppgifter om beståndet och skogsvårdsförslag underlättar den preliminära planeringen av skogsvården och verkställandet av arbetet. Du kan också redigera och spara kartor för eget behov.

Skogsbranschens aktörer till din tjänst - samtycke till att se dina skogsdata underlättar samarbetet

I tjänsten hittar du de som utför skogsarbete i ditt eget område och andra tjänsteleverantörer i skogsbranschen. Anmäl i tjänsten att du har ett objekt där skogsvård eller avverkning ska utföras och vänta på att tjänsteleverantörerna tar kontakt. Ge de tjänsteleverantörer du önskar samtycke att se dina skogsdata så underlättas planeringen av arbetet i skogen oberoende av plats. En aktör som har fått samtycke av dig ser i MinSkog.fi-aktörstjänsten samma skogsdata som du.

Samtycket kan ges som tillstånd att se skogsdata eller tillstånd att föra över skogsdata till aktörens eget datasystem. Du ger samtycke för varje fastighet och aktör skilt och du kan lätt också ångra samtycket.

En aktör kan få tillgång till dina skogsdata också med stöd av en kundrelation eller ett medlemskap. Den här typen av samtycken som syns i e-tjänsten kan du inte själv redigera.

Skogen växer i MinSkog.fi och skogsdata uppdateras konstant - i samarbete

Tjänstens innehåll baserar sig på de skogsdata som Skogscentralen samlar in via fjärrkartering och upprätthåller. Vi adderar årligen tillväxten till beståndsuppgifterna. Du kan anmäla genomförd skogsvård eller avverkning i tjänsten eller komma överens med tjänsteleverantören om att denna anmäler dem för dig. Vi uppdaterar data också också utgående från anmälningar om användning av skog och finansieringsansökningar som kommer in till oss. Om du har en färsk skogsbruksplan kan vi föra över uppgifterna från den i tjänsten. 

Vi samlar in nya skogsdata från olika områden årligen. Genom att logga in i tjänsten ser du från vilket år skogsdata om din fastighet är. I vår karttjänst finns en karta som visar insamlingen av skogsdata på olika områden.


Kundtjänsten hjälper dig

MinSkog.fi är enkel att använda och tjänsten vägleder dig i användningen. Du kan också fråga råd av Skogscentralens kundtjänst. Kundtjänsten hjälper dig vidare om din fråga kräver ytterligare utredning.

E-post: kundtjanst(at)skogscentralen.fi

Tel: 029 432 407. Samtalet kostar:

  • lokalnätsavgiften (lna) när du ringer från ett fast nät
  • mobilsamtalsavgiften (msa) när du ringer från en mobiltelefon

Priset gäller även väntetid. Avgifterna debiteras enligt de priser som din telefonoperatör fastställt. Om ditt abonnemang har ett samtalspaket kan du kontakta operatören för att kontrollera om 029-nummer ingår.

Kundtjänsten betjänar vardagar klockan 8-16. 


Tjänsten produceras av Finlands skogscentral och finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.