Nättjänster för skogsägare | Minskog.fi

Nättjänster för skogsägare

 LÄS OCKSÅ OM FÖLJANDE

Öppen skoglig information

Nättjänster och mobilappar som utnyttjar öppen skoglig information.

Läs mer om öppen skoglig information.

 

MinSkog.fi är Finlands mest använda e-tjänst för skogsägare. Den gör det enkelt att sköta skogsärenden och hålla kontakt med oss och andra aktörer i skogsbranschen. Det finns också andra nättjänster för skogsägare. De kompletterar varandra och de kan användas sida vid sida beroende på vad du anser att du behöver. Nedan har vi samlat skogsnättjänster som med ditt samtycke kan utnyttja skogsdata i MinSkog.fi.

Nättjänster som utnyttjar skogsdata i tjänsten MinSkog.fi

Kuutio® är en virkeshandelsplats som är öppen för alla på nätet.

Kuutio är det lättaste sättet att sälja virke och få råd och experttjänster i anslutning till virkeshandel. I Kuutio kan skogsägarna avgiftsfritt och pålitligt konkurrensutsätta rot- och leveransaffärer genom att själva skicka en anbudsbegäran eller befullmäktiga en expert att göra det. Kuutio gör det enkelt och smidigt att sälja virke. Pröva på tjänsten nu!.

www.kuutio.fi

 

Andra e-tjänster för skogsägare

AgriSmart

AgriSmart är ett effektivt arbetsredskap för jordbrukare, skogsägare och entreprenörer. AgriSmart fungerar i webbläsaren och användningen är optimerad för mobilanvändning. I kartvyn i AgriSmart ser du åkerskiften, skogsfigurer, bildsatta anteckningar och var de arbetsmaskiner som du äger och som är utrustade med fordonsspårning befinner sig. Skogsfigurerna kan du importera som filer från MinSkog.fi.

www.suonentieto.fi/tuotteet/agrismart/

 

Stora Enso - eMetsä

I eMetsä-nättjänsten håller du dig uppdaterad om det som sker i din skog. Vi för med till tillstånd enkelt över information från MinSkog.fi till eMetsä. Du ser en uppdaterad skogsbruksplan, dina egna virkeshandelsuppgifter, kartor och du kan följa hur virkesdrivningen framskrider. Efter virkeshandeln fortsätter din skog att växa på ett konto med bra ränta (Tähtitili). 

www.emetsa.fi

 

Kanto-tjänst

Bitcomp Oy:s Kanto-tjänst är ett lätt sätt att via en mobilapplikation komma åt data i MinSkog.fi. I applikationen syns bland annat uppskattade kostnader för och intäkter från skogsvårdsarbete, fastighetsgränser, flygbilder och bakgrundskartor för hela Finland samt laserskanningsdata. Du kan också positionsbestämma dig själv när du rör dig i skogen, göra egna anteckningar och ta kontakt med serviceleverantörer.

www.kantoon.fi

 

Heimskogen – Skogsägarna

Skogsvårdsföreningarnas medlemmar kan ladda ned den mobila skogsbruksplanen Heimskogen till sina smarttelefoner. För att appen ska kunna tas i bruk behövs en aktuell skogsbruksplan. Heimskogen omfattar aktuella terrängkartor över hela landet, fastighetsgränser och flygfoton utöver uppgifterna om den egna skogsbruksplanen. Du kan spara egna rutter och platser. Heimskogen fungerar också utan nätuppkoppling.

www.heimskogen.fi

 

Metsäverkko – Metsä Group

Metsä Group och tjänsten Metsäverkko. När du ger oss tillstånd att i MinSkog.fi flytta över dina skogsdata kan vi betjäna dig bättre. Metsäverkko är avgiftsfritt för våra medlemmar och här kan du till exempel uppdatera skogsdata som har importerats från MinSkog.fi och utföra virkeshandel elektroniskt. I mobilapplikationen har du alltid skogsbruksplanen med dig. Bekanta dig med Metsäverkko på adressen www.metsaverkko.fi.

www.metsaverkko.fi

 

OP:s Metsä

OP:s Metsä erbjuder en helhetsbild av din skogs värde och handleder dig i hur du tar hand om din skogsegendom så att också naturen och ekonomin beaktas. OP Metsä kombinerar offentligt tillgängliga data från Skogscentralen, Lantmäteriverket och Naturresursinstitutet. Med ditt tillstånd för vi också över data om din skogsegendom till tjänsten från MinSkog.fi. Du hittar den avgiftsfria tjänsten på www.op-metsa.fi.

www.op-metsa.fi

 

Tapio - moderna redskap för skogsbranschen

Etapio ForestKIT - Ett professionellt skogsdatasystem för administration av skogstillgångar och skogsvårdsarbeten. 
Etapio metsänomistajapalvelu - Beslutsstöd för skogsvård med flera mål.
Förnyade hjälptabeller för summavärdemetoden 2020
TAPIO Maastotaulukot - Skogsvårdsrekommendationernas innehåll mobilt.
TAPIO Metsänhoitokortisto - Ett databibliotek för god skogsvård

https://tapio.fi/metsanomistajat/

 

Trestima

I Trestima Oy:s app kan du enkelt ladda ned data t.ex. från tjänsten MinSkog.fi. Därefter har du figurkartorna och beståndsuppgifterna behändigt till hands. Med hjälp av TRESTIMA mäter du beståndsvolymen exakt och enkelt genom att ta foton. När du registrerar dig får du ett gratis paket med 10 bilder som du kan använda för att mäta ett några hektar stort område. TRESTIMA visar också värdet på det uppmätta beståndet..

www.trestima.com

 

UPM - e-tjänster

UPM tillhandahåller e-tjänster som skräddarsytts för olika behov: www.upmmetsa.fi, www.uusimetsanomistaja.fi, www.upmyhteismetsa.fi, www.bonvesta.fi och www.upmsilvesta.fi.Registrerade användare har tillgång till den förnyade extranättjänsten på webbplatsen uppmetsa.fi. Mobilappen UPM Metsä, en räknare för värdering av skogen och en elektronisk virkeshandelsplats är andra exempel på UPM:s e-tjänster.

 

Wuudis

Med tjänsten Wuudis Pro är det enkelt att hantera uppgifterna om dina skogstillgångar var och när som helst. Du kan använda tjänsten behändigt med en dator, en surfplatta eller en smarttelefon. Det tydliga gränssnittet, de enkla ritverktygen, texterna och illustrationerna, de mångsidiga kartnivåerna och temakartorna ger dig en bra uppfattning om din skogsegendom. Pröva på tjänsten nu!

www.wuudis.com


Nättjänster och mobilappar som utnyttjar öppen skoglig information

ProMS Mobile

ProMS Mobile är ett praktiskt verktyg för skogsägare, leverantörer av skogstjänster och andra skogsbrukare. Med appen kan du lätt använda öppen information om skogstillgångar som finns på webbplatsen MinSkog.fi. Som en månatlig abonnent får du tillgång till många nyttiga verktyg, bland annat offline-användning, framkomlighetskartor, kartor som visar höjden på trädbeståndet samt fastighets- och figurrapporter. Ladda ner gratis från Play!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arbonaut.proms.mobile