Geografiskt informationsmaterial | Minskog.fi

Geografiskt informationsmaterial

HÅLL DIG UPPDATERAD

Anslut dig till vår e-postlista så får du våra meddelanden om förändringar och störningar i den öppna skogliga informationen. Du kan anmäla din e-postadress till kundtjänsten.

kundtjanst(at)skogscentralen.fi | tfn 029 432 407

Öppna skogsdata kan fås i form av olika slags materialpaket. Materialet har indelats i grupper utifrån innehållet och områdesindelningen.  Läs mer om produktbeskrivningen för den öppna skogliga informationen (pdf).

Geografiskt informationsmaterial lämpar sig bra t.ex. för analyser på landskapsnivå. Användningen av geografiskt informationsmaterial förutsätter ett särskilt program.

Material kan fås i de former som fastställts i skogsdatastandarden. Allt material har tillsvidare inte en officiell standard, men alla standarder kommer att göras formella under 2018. Material har filformatet OGC GeoPackage. Versionen som ska användas är 1.2 med RTree-utvidgning. Förutom GeoPackage kan figurer med skogstillgångar fås i XML-format per kartblad (MV1.8).

Om uppgifter om en privatperson sammanförs med den geografiska informationen, ska skyldigheterna om skydd av personuppgifter beaktas vid användningen av informationen. Mer information: Överlåtelse av offentlig miljöinformation.

FTP-länkarna fungerar bäst med ett särskilt kundprogram, till exempel FileZilla. Användning av FTP-protokoll kan också vara blockerad av organisationens nät.

Det är ett avbrott i servicen vardagar klockan 5.30-6.30, då materialet uppdateras.

Att observera i materialpaketen

Prenumerera på ett RSS-flöde med ändringar >>

Nr. Beskrivning Tillsatt / Uppdaterat
16 Förnyad kod- och databasbeskrivning (xls): Skogsdatafigurer och Särskilt viktiga livsmiljöer. måndag, december 21, 2020 - 13:30
15 På grund av en uppdatering av bakgrundsprogrammen förekommer det avbrott i uppdateringen av den öppna skogliga informationen från den 21 augusti klockan 12 till den 31 augusti klockan 12. Geodatamaterial kan laddas ner som normalt, men materialet uppdateras endast sporadiskt. måndag, augusti 17, 2020 - 10:00
14 Nytt material har lagts till om kronmodeller, på engelska Canopy Height Model (CHM). Det finns material från och med år 2008. Kronmodellerna för olika år delas in kartbladsvis enligt kartbladsindelningen TM35FIN (6 x 6 km). Av de årliga kronmodellerna har det dessutom sammanställts en produkt som beskriver den nyaste kronmodellen och innehåller den nyaste höjdinformationen som finns att tillgå för området på kartbladet. fredag, maj 29, 2020 - 08:30
13 På nivån application_line_11_70 i Kemera-materialpaketen har vi lagt till fältet ”estimatedenddate” (= uppskattat slutdatum för projektet). Samtidigt uppdaterades Kemera-materialets databasdiagram- och kodfiler. måndag, mars 9, 2020 - 08:15
12 På tisdag 21.1.2020 kl. 15-18 och på tisdag 4.2.2020 kl. 15-18 testar vi tjänstens prestationsförmåga, vilket orsakar instabilitet i tjänsternas tillgänglighet. Vi testar tjänsten för att utvärdera om prestationsförmågan motsvarar användarmängden. tisdag, januari 14, 2020 - 15:15
11 Vecka 52 uppdateras inte skogsdatafigurernas och de särskilt viktiga livsmiljöernas filpaket, eftersom vi då uppdaterar de här figurernas databas. torsdag, december 19, 2019 - 14:30
10 Kemera-materialpaketen har ändrats så att de följer den nya datastrukturen. Samtidigt har vi publicerat ett uppdaterat databasschema och kodtjänst. torsdag, september 19, 2019 - 14:45
9 3.9.2019 Lagt till kodtjänst för anmälningar om användning av skog och rastermaterial. I excelfilerna finns skilt också beskrivningar av fälten i databaserna. torsdag, september 19, 2019 - 14:00
8 2.9.2019 Ändringar i Kemera-materialet (GPKG). Vi avlägsnar bland annat felaktiga fält. Noggrannare beskrivning av ändringarna hittas i den finskspråkiga filen avoin-metsatieto-kemera-aineiston-muutokset-syysk-2019.pdf. Ändringarna ska enligt planen verkställas i början av september. torsdag, september 19, 2019 - 13:45
6 Uppdaterat: • Databasscheman för material (pdf): figurer med skogstillgångar & särskilt viktiga livsmiljöer, provytor för fjärrkartering, anmälningar om användning av skog. • Koduppsättning (xlsx), som gäller material baserat på rasterrutor, Kemera-material och anmälningar om användning av skog. Koduppsättningen har utökats med koden 1240, förklaring: "orsakskod för skyldighet att förnya” och koden i fråga används i material med anmälningar om användning av skog. onsdag, juli 31, 2019 - 15:30
5 Tillagt nytt material 20.5.2019: Fjärrkarteringsprovytor. onsdag, maj 22, 2019 - 16:45
4 Det nya fältet ”harvestaccessibility” har lagts till i paketen med rastermaterial. torsdag, mars 7, 2019 - 15:00
3 Rastermaterialet uppdateras inte under tiden 27.3.-6.3.2019, men materialet kan laddas ner normalt. Vi har lagt till information om drivningsduglighet. Drivningsduglighetsuppgifterna kompletteras under våren så att de till sommaren kommer att täcka hela materialet. Samtidigt lägger vi till innehåll som saknats i datumfältet i ståndortsuppgifterna. tisdag, februari 26, 2019 - 11:00
2 Störningar med särskilt viktiga livsmiljöer i geografiskt informationsmaterialpaket av öppen skoglig information. – Störningssituationen är förbi. måndag, november 26, 2018 - 08:00
1 I materialet om Kemera och anmälan om användning av skog orsakar kolumnnamn på över 31 tecken problem i Esris program. Materialet öppnas som det ska till exempel i programmet QGIS. Problemet har lösts genom att kolumnnamnen på över 31 tecken har förkortats. onsdag, april 18, 2018 - 14:45

OBS! Nr. 8: lisätietoa avoimen kemera-aineiston muutoksista (avoin-metsatieto-kemera-aineiston-muutokset-syysk-2019.pdf).

Materialpaket

Material Områdesindelning Länk för nedladdning
Beståndsfigurer      
  Landskap HTTP FTP
  Kommun HTTP FTP
  Kartblad HTTP FTP
  Kartblad (XML) HTTP FTP
Figurer med särskilt viktiga livsmiljöer      
  Landskap HTTP FTP
  Kommun HTTP FTP
  Kartblad HTTP FTP
Material baserat på rasterrutor      
  Landskap HTTP FTP
  Kommun HTTP FTP
  Kartblad HTTP FTP
Fjärrkarteringsprovytor      
  Landskap HTTP FTP
  Kommun HTTP FTP
  Kartblad HTTP FTP
Kemera-material      
  Landskap HTTP FTP
  Kommun HTTP FTP
  Kartblad HTTP FTP
Anmälningar om användning av skog      
  Landskap HTTP FTP
  Kommun HTTP FTP
  Kartblad HTTP FTP
Kronmodell      
  Kartblad HTTP FTP

 

Beskrivningar och teknisk dokumentation av geografiskt informationsmaterial

Material Metadata Databasschema Koduppsättning Andra material
Beståndsfigurer Länk PDF Excel-fil  
Figurer med särskilt viktiga livsmiljöer Länk PDF Excel-fil  
Material baserat på rasterrutor Länk PDF Excel-fil  
Fjärrkarteringsprovytor Länk PDF Excel-fil  
Kemera-material Länk PDF Excel-fil  
Anmälningar om användning av skog Länk PDF Excel-fil  
Kronmodell Länk     Kronmodellsindex (GeoPackage) och QGIS-stil

Mer information