Börja använda aktörstjänsten | Minskog.fi

Börja använda aktörstjänsten

SÅ HÄR ANSLUTER SIG EN ORGANISATION TILL AKTÖRSTJÄNSTEN

 1. Fyll i och skicka in formuläret
 2. Vi kontaktar dig inom en vecka
 3. Du får anvisningar och material för registreringen i tjänsten.
 4. Efter att Skogscentralen fattat ett positivt beslut kan du logga in i aktörstjänsten med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller chipsförsett identitetskort. Inloggningen förutsätter att du har behörighet att hantera ärenden för din organisations räkning. En uppgift om giltig behörighet ska finnas antingen i tjänsten Suomi.fi-fullmakter eller i Katso-tjänsten.

Jag vill ta i bruk aktörstjänsten

Att logga in i aktörstjänsten

Instruktionerna för inloggning i och fullmakter till aktörstjänsten MinSkog.fi gäller de företag och organisationer som erbjuder tjänster till skogsägare. Ett företag som äger skog och vill se information om sin skog hittar instruktioner för inloggning på sidan för skogsägare.

I aktörstjänsten MinSkog.fi loggar man in med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett identitetskort. Vid inloggningen utnyttjas Suomi.fi-identifikation. För att inloggningen i aktörstjänsten ska lyckas krävs också befullmäktigande i Suomi.fi-fullmakter som en representant för organisationen i fråga. 

Suomi.fi-fullmakter

Med hjälp av tjänsten Suomi.fi-fullmakter kontrollerar MinSkog.fi att en person som loggar in i aktörstjänsten har rätt att använda tjänsten som representant för sin organisation eller sitt företag.

Så här ger du fullmakter i Suomi.fi-fullmakter

 1. Om du har firmateckningsrätt i företaget eller föreningen ska du identifiera dig med ett mobilcertifikat eller dina bankkoder i Suomi.fi-fullmakter. 
 2. Välj “Uträtta ärenden för ett företag” på Suomi.fi-fullmakters startsida och sedan det företag eller den förening för vilken du vill ge fullmakter.  
 3. Sök personbeteckningen genom att använda den eller de personer som är ert företags MinSkog.fi-huvudanvändare.   
 4. Ge huvudanvändarna fullmaktsrätt och välj “Behandling av skogsdata” som fullmaktsärende. Du kan använda sökordet ”skogsdata” för att hitta det.  
 5. Nu har ert företags MinSkog.fi-huvudanvändare fullmaktsrätt och kan bevilja andra anställda fullmakt till ”Behandling av skogsdata”, alltså att använda MinSkog.fi-aktörstjänsten som representanter för ert företag. 

Obs! 

 • Personer med firmateckningsrätt, till exempel vd, måste också bevilja sig själv fullmakt till ”Behandling av skogsdata”, alltså rätt att använda MinSkog.fi-aktörstjänsten som representant för företaget. Efter det kan hen logga in i aktörstjänsten. 
 • Fullmaktsrätt behöver inte beviljas när en person med firmateckningsrätt, till exempel vd, själv sköter beviljandet av användarfullmakter vidare till sin personal. 

Fullmakter kan ges till flera personer på samma gång.

 

 

Lyckas du inte ge fullmakter i Suomi.fi?

Om det inte finns de uppgifter om er organisation, till exempel en sammanslutning, i handelsregistret eller föreningsregistret går det inte att själv ge fullmakter i Suomi.fi-fullmakter. Då kan ni använda Suomi.fi-tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. 


Katso-tjänsten läggs ned 31.12.2019

Eventuella fullmakter i Katso-tjänsten flyttas inte automatiskt över till Suomi.fi-fullmakter, utan varje användarfullmakt måste beviljas på nytt i Suomi.fi-fullmakter. 

Du kan ladda fullmaktsuppgifterna från Katso i en csv-fil, så ser du vilka fullmakter ni har i Katso. Sedan kan du bevilja fullmakterna på nytt i Suomi.fi-fullmakter. 

Läs mer om att ladda uppgifter om Katso-auktoriseringar (skatt.fi) 

Till Katso-tjänsten


Kundtjänsten hjälper dig

MinSkog.fi är enkel att använda och tjänsten vägleder dig i användningen. Du kan också fråga råd av Skogscentralens kundtjänst. Kundtjänsten hjälper dig vidare om din fråga kräver ytterligare utredning.

E-post: kundtjanst(at)skogscentralen.fi

Tel: 029 432 407. Samtalet kostar:

 • lokalnätsavgiften (lna) när du ringer från ett fast nät
 • mobilsamtalsavgiften (msa) när du ringer från en mobiltelefon

Priset gäller även väntetid. Avgifterna debiteras enligt de priser som din telefonoperatör fastställt. Om ditt abonnemang har ett samtalspaket kan du kontakta operatören för att kontrollera om 029-nummer ingår.

Kundtjänsten betjänar vardagar klockan 8-16.  

Tjänsten produceras av Finlands skogscentral och finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.