Palvelun sisältö | Metsään.fi

Palvelun sisältö

Tutustu käyttöön

Voit tutustua Metsään.fi-metsänomistajapalvelun karttoihin ja muuhun sisältöön ilman tunnistautumista.

Metsätiedot

Metsään.fi-palvelussa metsänomistaja saa kokonaiskuvan metsäomaisuudestaan ja pääsee hyödyntämään Metsäkeskuksen ylläpitämää ajantasaista metsävaratietoa. Toimija näkee metsätiedot tiloilta, joihin on saanut metsänomistajalta suostumuksen.

Lue lisää metsätiedosta verkkosivuiltamme

Toimenpide-ehdotukset

Näet palvelussa hoito- ja hakkuuehdotukset seuraaviksi viideksi vuodeksi. Metsätiedot kannattaa tarkistaa maastossa aina ennen töiden aloitusta.

Lue lisää metsänhoitotöistä ja hakkuista verkkosivuiltamme.

Voit ilmoittaa tehdyt hoitotyöt palvelussa lomakkeella. Päivitämme tiedot palveluun kahden viikon kuluessa.

Kartat ja ilmakuvat

Palvelussa näkyy jokaiselta tilalta kartta ja ilmakuva. Kartalle ja ilmakuvaan on havainnollistettu kuviot, toimenpide-ehdotukset ja luontokohteet.  Kartan työkaluilla voit mitata etäisyyksiä ja pinta-alaa, selvittää koordinaatteja sekä tulostaa kartan ja ilmakuvan.

Sähköinen asiointi

Sähköinen asiointi tekee omien metsäasioiden seurannan helpommaksi sekä sujuvoittaa asiointia meidän kanssamme. Voit lähettää palvelun kautta metsänkäyttöilmoituksen sekä osasta työlajeja Kemera-rahoitushakemuksen että Kemera-toteutusilmoituksen. Voit myös antaa palvelussa suostumuksen metsätietoihisi haluamallesi toimijalle, jolloin hän pystyy palvelemaan sinua paremmin.

Metsänomistajapalvelu sekä toimijapalvelu

Metsänomistajapalvelun tärkein tehtävä on auttaa metsänomistajaa metsäasioiden hoitamisessa. Toimijapalvelu taas tarjoaa toimijalle edullisen ja helpon tavan saada asiakkaiden tuoreet ja päivittyvät metsätiedot. Metsänomistaja ja toimija voivat hyödyntää palvelua yhdessä metsätöiden suunnittelussa.

Metsävaratietojen tausta ja laatu

Metsäkeskus kerää metsävaratietoa kaukokartoituksen avulla. Keruujärjestelmä perustuu laserkeilaukseen, ilmakuvaukseen, koealamittauksiin ja kohdennettuun maastoinventointiin. 

Lue lisää metsätiedon keruusta verkkosivuiltamme

Palvelun tuottaa Suomen metsäkeskus ja rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö